Sunday, July 28, 2013

ChokePoint BBS

       _________  ___ ___ ________  ____ __.___________
       \_  ___ \ /  |  \\_____ \ |  |/ _|\_  _____/
       /  \ \//  ~  \/  |  \|   <  |  __)_ 
       \   \___\  Y  /  |  \  | \ |    \
        \______ /\___|_ /\_______ /____|__ \/_______ /
           \/    \/     \/    \/    \/ 
 __________________ .___ __________________ ____________________ _________
 \______  \_____ \ |  |\   \__  ___/ \______  \______  \/  _____/
  |   ___//  |  \|  |/  |  \|  |   |  | _/|  | _/\_____ \ 
  |  |  /  |  \  /  |  \  |   |  |  \|  |  \/    \
  |____|  \_______ /___\____|__ /____|   |______ /|______ /_______ /
          \/      \/         \/    \/    \/
Nostalgic win

I found some old source code from 2005 on one of my external hard drives the other day, and decided to restore a nostalgic project. My full fledged Bulletin Board System, yup the same type that you used to dial into as a kid. The scale is some what smaller than the original BBSes, but most key functionality is still included.

The CPBBS is quite versatile, as it can be deployed on a modem (agetty), a tcp port (netcat), or it can be used as a login shell for ssh. It uses a flat file system for user profiles, logs, board messages, and private messages.

Updates will be added to the github repository as they become available. Plans for the near future: command processing engine, minor tweaks to functions, added capabilities, and a possible migration to a database oriented system. This was a fun project when I first started, and expect it to be just as fun this time around.

So, without any further blathering, here's the source, in its original entirety on github. www.github.com/chokepoint/CPBBS 

1 comment:


 1. Đội hộ vệ Kim Long nhanh như chớp đánh về phía mấy trăm người phía dưới, kim mang tràn ngập, khí tức uy áp khổng lồ.

  - Ầm ầm ầm.

  Liên tục là những thanh âm oanh kích, chém giết bốn phía vang lên.
  dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  - A…

  Mấy trăm người kia không thể chống lại nổi ba trăm người này, từng người từng người ngã xuống, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát mấy trăm người này đã bị giết sạch toàn bộ, đội hộ vệ Kim Long giết những Đấu Tông Đấu Hoàng này đúng là lấy dao mổ trâu đi giết gà.

  Chẳng qua lúc này, Nhạc Kiều, Nhạc Long, Nhạc Hạc, Lệnh Hồ Hạo Thiên bọn họ vẫn kinh ngạc nhìn đội hộ vệ Kim Long, tất cả đều giật mình không ít, tu vi thực lực cùa ba trăm người này tuyệt đối là kinh khủng.

  ReplyDelete